Digital Inclusion

Inclusion

Access

Размена на ученици

razmena ucenici

Е-дневник

e dnevnik

Математички лавиринт

mat lab

Текстови на страната

Категорија: Текстови на страната

Кочо Рацин - Коста Солев

(1908-1943)

racin2Коста Солев е роден на 22 декември 1908 година во Велес, во семејството на сиромашниот грнчар Апостол Солев. Имал гладно и сиромашно детство во кое многу работел и учел. Рано го сфатил ропскиот живот на македонскиот народ и затоа уште во детството кај него се јавила омраза кон експлоататорите.

Поради сиромаштија го прекинал школувањето во II клас нижа гимназија и му се посветил на татковиот, грнчарскиот занает. Но, секој слободен момент го користел за читање, повлекувајќи се на таванот и учејќи на свеќа. Ги читал делата на најистакнатите марксисти, социолози, писатели и мислители.

Меѓу двете светски војни станал член на Комунистичката партија на Југославија.

Во 1939 година, во Самобор, до Загреб, била отпечатена на македонски јазик стихозбирката „Бели мугри“. Книгата била забранета, но сепак брзо се раширила меѓу македонското население.

1941 година тој работел во Софија, но по смртта на Коле Неделковски, бил гонет од софиската полиција, па избегал во Скопје. Тука работел во Народната библиотека, а живеел илегално. Малку подоцна се вклучил во партизанските одреди. Го издавал весникот „Илинденски пат“. Работел во партизанската печатница и подготвувал нова книга за печатење. Загинал несреќно (?) на 13.06.1943 година, на планината Лопушник.

Категорија: Текстови на страната

Наставен кадар во учебната 2021/2022 година е :

                                     scan0046                                                                            Зоран Јованов,  в.д. директор
 
БранкаДонева, педагог, завршен Филозофски факултет, група педагогија. На работа во Гимназијата од 01.02.1990 година.
АнитаСмилевска, психолог, завршен Филозофски факлутет, група психологија. На работа во Гимназијата од 01.09.1995 година.
Соња Карбева, професор, завршен Филолошки факултет, група југословенска книжевност. На работа во Гимназијата од 17.01.1994 година. Предава македонски јазик и литература.
ЈовицаТемов, професор, завршен Филолошки факултет, група југословенска книжевност. На работа во Гимназијата од 18.04.1994 година. Предава македонски јазик и литература.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Александра Стојановска, професор, завршен Филолошки факултет, група македонска и јужнословенска книжевност. На работа во Гимназијата од 03.02.1997 година. Предава македонски јазик и литература.
Магдалена Сарагинова, професор, завршен Филолошки факултет, група македонски јазик со македонска книжевност и јужнословенски книжевности. На работа во Гимназијата од 19.10.2000 година. Предава македонски јазик и литература.
Цветанка Карамаркова, професор, завршен Филолошки факултет, група македонска и јужнословенска книжевност. На работа во Гимназијата од 23.09.2003 година. Предава македонски јазик илитература, и компаративна книжевност.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Весна Павлова, професор, завршен Филолошки факултет, група македонска и јужнасловенска книжевност. На работа во Гимназијата од 21.10.2009 година. Предава македонски јазик и литература во паралелките со албански наставен јазик.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Филимена Костова, професор, завршен Филолошки факултет, група англиски јазик и литература. На работа во Гимназијата од 02.10.1991 година. Предава англиски јазик.
Соња Трајчева, професор, завршен Филолошки факултет, група англиски јазик и литература. На работа во Гимназијата од 01.09.1999 година. Предава англиски јазик.
Христина Леова, професор, завршен Филолошки факултет, група англиски јазик и литература. На работа во Гимназијата од 21.09.2003 година. Предава англиски јазик.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Zanet Жанет Јанев Сарагиновски, професор, завршен Филолошки факултет, група германски јазик и литературa.  Предава германски јазик.
Билјана Миланова, професор, завршен Филолошки факултет, група француски јазик и книжевност. На работа во Гимназијата од 01.09.2007 година. Предава француски јазик.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Лилјана Стрезовска-Темовска, професор, завршен Филозофски факултет, група класични студии. На работа во Гимназијата од 01.09.1996 година. Предава латински јазик.
Оливера Левкова, професор, завршен Природно-математички факултет, група математика. На работа во Гимназијата од 01.09.1987 година.Предава математика.
gajdovaMala
Марија Гајдова, професор, завршен Природно-математички факултет. Предава математика и математичка анализа.
Снежана Арсеновска, професор, завршен Природно-математички факултет, група математика. На работа во Гимназијата од 12.01.2009 година. Предава математика и алгебра.
Мариче Лазаровска, професор, завршен Природно-математички факултет, група математика. На работа во Гимназијата од 01.09.2010 година. Предава математика и математичка анализа.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Гордана Саздова, професор, завршен Електротехнички факултет, група информатика. На работа во Гимназијата од 01.09.1991 година. Предава Информатика, Информатичка технологија и Програмски јазици
D.Z mala
Димче Зврцинов, професор, завршен Технички факултет насока Информатика и компјутерска техника. На работа во Гимназијата од 11.11.2016 година. Предава Информатика, Информатичка технологија и Програмски јазици.
Драгана Тевчева, професор, завршен Природно-математички факултет, група физика. На работа во Гимназијата од 01.09.2008 година. Предава физика.
Стојанова Петранка, професор, завршен Природно - математички факултет, група хемија. На работа во Гимназијата од 15.03.2011 година. Предава хемија.
Марјан Стојановски, професор, завршен Природно-математички факултет, група хемија. На работа во Гимназијата од 01.12.2009 година. Предава хемија.
Славица Спасевска, професор, завршен Природно-математички факултет, група географија. На работа во Гимназијата од 15.10.1990 година. Предава географија.
Валентина Ристова - Арсовска, професор, завршен Филозофски факултет, група историја. На работа во Гимназијата од 01.09.1999 година. Предава историја.
Сашко Николовски, професор, завршен Филозофски факултет, група историја. На работа во Гимназијата од 01.10.2000 година. Предава историја.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Д-р Бошко Караџов, наставник по Филозофија, Логика и Етика. Доктор на Филозофски науки. Ангажиран во Гимназијата од 1.09.2012. Контакт mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Радмила Ивчева, професор, завршен Филозофски факултет, група филозофија. На работа во Гимназијата од 01.09.2000 година. Предава социологија и филозофија.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Пале Трпкова, професор, завршен Филозофски факултет, група филозофија. На работа во Гимназијата од 04.10.2004 година. Предава етика и логика.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Тања Чипевскапрофесор, завршен Економски факултет, група финасиско - сметководствен менаџмент. На работа во Гимназијата од 01.09.2006 година.Предава бизнис и претприемништво и економија.
Анисија Мајновапрофесор, завршен Економски факултет. На работа во Гимназијата од 12.01.2009 година. Предава бизнис и претприемништво и менаџмент .
Krste
Крсте Шупев, професор, завршена Ликовна академија. На работа во Гимназијата од 01.12.2017 година. Предава ликовна уметност.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
AtanasZ Атанас Зафиров, професор, завршен Факултет за музичка уметност. На работа во Гимназијата од 11.11.2016 година. Предава музичка уметност.
Петре Петрушевски, професор, завршен Факултет за физичка култура. На работа во Гимназијата од 01.02.1993 година. Предава спорт и спортски активности.
scan0014 Славчо Давитковски, професор, завршен Факултет за физичка култура. На работа во Гимназијата од 01.09.2000 година. Предава спорт и спортски активности.
Elisaveta Mitkova Zabev mala Елисавета Миткова Жабев, наставник по психологија, завршен Факултет за психологија. Во работен однос во Гимназијата од Септември, 2012 година.
Ile2 Илија Попов, професор, завршен Факултет за физичка култура. На работа во Гимназијата од 01.09.2012 година. Предава спорт и спортски активности.
Ilir Илир Незири, професор, завршен Природно математички факултет, група математика. Предава математика во паралелките со албански наставен јазик.
 Елизабета Николовска, професор по биологија, завршен ПМФ, група биологија, насока биохемиско физиолошка. Во работен однос во гимназијата од јануари, 2013 година.
   
   
Категорија: Текстови на страната

Училиштето Ве повикува да воспоставиме засилена соработка

 

Почитувани родители

Училиштето е втор дом на вашите деца, а наши ученици. Во наш заеднички интерес е да успееме да изградиме добри позитивни личности со високи морални човечки вредности. За таа цел Ви се обраќаме за соработка, заеднички да дејствуваме на подобрувањето на редовноста, исполнителноста и одговорниот однос на учениците кон училиштето и училишните обврски.

За полесно реализирање на заедничките цели, Наставничкиот совет постојано ги разгледува стратегиите за зацврстување и продлабочување на соработка со семејството, како многу важен фактор во вкупниот воспитно-образовен процес.

Затоа Ве повикуваме заедно да превземеме конкретни мерки и тоа:

 • Почести посети на училиштето од Ваша страна во определените приемни денови во попладневна смена во периодот од 15.55-16.15 во вторник за I и III година и во среда за II и IV година
 • Ваш индивидуален контакт со предметните професори во темините утврдени за таа цел, а истакнати во холот на училиштето
 • Посебно почитувајте ги поканите од страна на класните или предметните професори
 • Во секое време можете да се обратите за разговор, совет или стручна помош при одреден проблем кај психологот или педагогот во училиштето
 • Редовноста е многу важна за успехот на ученикот, затоа проверувајте ги изостанувањата на Вашето дете. За причините за изостанување од настава редовно информирајте го класниот раководител
 • Превземете мерки Вашето дете да недоцни на училиште
 • Имајте во предвид дека неоправданото, но и оправданото изостанување повлекува последици и по успехот и по поведението на ученикот
 • Доколку имате сознание дека Вашето дете потешко совладува одредени наставни содржини, поттикнете го за посета на дополнителна настава во училиштето
 • Инсистирајте Вашето дете редовно да ги носи учебниците и другиот наставен прибор со цел успешно да ја следи наставата
 • Наставничкиот совет на училиштетоособено ќе го цени трудот на учениците кои ќе постигнуваат резултати на натпреварите. Затоа поттикнувајте го Вашето дете да го почитува Куќниот ред, училишниот инвертар и Хигиената во училиштето
 • Во рамките на Вашите можности Ве повикуваме да се вклучите во активностите на училиштето ( едукативни, хуманитарни, културни, забавни, еколошки и спортски манифестации кои се од интерес на училиштето и заедницата )

 

Категорија: Текстови на страната

153 ГОДИНИ ВЕЛЕШКА ГИМНАЗИЈА

Градот Велес е меѓу првите, ако не е и прв град во Македонија каде почнува да се реализира повисоко образование од основното, гимназиското или како во тој период се нарекувало полугимназијално образование на народен т.е. словенски јазик. Многу причини кои меѓусебе се условуваат и дополнуваат, влијаат за развојот на просветното дело во градот. Меѓу нив можат да се набројат следниве:

1. Никогаш непрекинатата словенска писменост за што значајна улога одиграле метосите од Рилскиот, Зогафскиот, Дечанскиот и другите манастири.

2. Раната појава на богатите луѓе - чорбаџии, главно трговци, кои биле доста влијателни пред турските власти во градот.

3. Појавата на голем број трговци и занаетчии во Велес во периодот на XIX век кои пројавиле голем интерес за ширењето на словенската писменост во градот.

Повеќе...

Googlе Translate

Огласна табла

Размена на ученици

Размена на ученици во Cordoba, Spain повеќе 

Размена на ученици во Plymouth, UK повеќе 

Размена на ученици во Lutraki, Greece повеќе 

Размена на ученици во Bratislava, Slovakia повеќе 

Размена на ученици во Strasbourg, France повеќе

Размена на ученици во Mardin, Turkey повеќе 

Размена на ученици во Cluj, Romania повеќе 

Присутни

Денес35
Вчера155
Оваа недела874
Овој месец324
Вкупно1040548

Во моментов присутни

2
корисници

Сабота, 03 Јуни 2023 06:52

РАСПОРЕД

   

   


Baner erazmus


Категорија: Натпревари

Категорија: Еразмус

СОУ„Гимназија Кочо Рацин“- Велес

СОУ„Гимназија Кочо Рацин“-Велес гимназија