Лилјана Димова

Класен Раководител : /

Предмет : хемија

Термин за дополнителна настава :
- Среда - 7 час

Термин за додатна настава :
- Четврток - 7 час

Термин за индивидуален разговор со родител :
- Понеделник - 5 час

Наставен Кадар :

Мисија и Визија

Атрактивно, отворено, престижно училиште, предводник на современите образовни процеси, училиште кое на креативен начин ги поврзува стремежите на младите со науката, културата и спортот

Новости :

Следете не: