Редовната седница на Општинскиот Совет за превенција од детско престапништво

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

На редовната седница на Општинскиот Совет за превенција од детско
престапништво, присуствуваше проф.Весна Павлова, претставник од СОУ
„Гимназија Кочо Рацин“. Од страна на претседателот на Општинскиот Совет за
превенција од детско престапништво, Менка Андреева, на седницата се разгледа
предлог-програмата за работата на ОСПДП во 2024 година, како и факторите кои
доведуваат до несоодветно однесување на младите и начинот на кој можеме да
овозможиме соодветна заштита и едукација. За таа цел планирани се повеќе
едукативни работилници за одделни целни групи (ученици, родители, наставници),
одржување на трибини и дебати со ученици од основните и средните училишта во
градот.
Во наредниот период во нашето училиште ќе продолжи реализацијата на
активностите за превенција од врсничко насилство преку работилници организирани
од педагошко – психолошката служба и дефектологот во училиштето заедно со
учениците.

Оставете коментар :

Мисија и Визија

Атрактивно, отворено, престижно училиште, предводник на современите образовни процеси, училиште кое на креативен начин ги поврзува стремежите на младите со науката, културата и спортот

Слични објави

Следете не:

Otvoren_den