СОУ „ Гимназија Кочо Рацин“ -Велес

го распишува следниот

ОГЛАС

Во СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес во учебната 2024/25 година во година ќе бидат запишани

Огласот може да го проследите на слениот линк:

Otvoren_den