Училишна Заедница

Училишна заедница

Претседател: Ана Бошкова III-2 клас

Заменик претседател: Филип Настов III-4 клас

Одговорени професори: Жанет Јанев- Сарагиновски; Благица Аризанова- Шопов

Активности

Учество на настанот за презентација на моделот на ко-менаџмент тело при средните училишта

Во рамките на проектот EmpoweredEd  со поддршка на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, во Скопје во  „Рагуза 360“, се одржа настан на

Read More »
Активности

НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Во чест на  Денот на осигурувањето, ученици од целата држава учествуваа на конкурсот распишан од ,,Агенцијата за супервизија на осигурување’’. Учениците Ива Илиевска и Јаков

Read More »
Активности

„Промоција на безбедна училишна средина“

,,Гимназијата Кочо Рацин“ се вклучи во нов проект „Промоција на безбедна училишна средина“, кој е поддржан од Детската фондација Песталоци, во партнерство со Коалиција на

Read More »
Активности

„Имам моќ да го сменам светот”

„Имам моќ да го сменам светот”   По повод Денот на училиштето  ССОУ„Димитрија Чуповски“ распиша литературен конкурс за прозни и поетски творби  за учениците од

Read More »
Активности

Обука за формирање на новинарски клубови

По повикот и прифатената апликација за основање на медиумски клуб во СОУ „Гимназија Кочо Рацин“, Велес, а со цел, успешно реализирање на активностите во рамки

Read More »