Добредојдовте во СОУ "Гимназија Кочо Рацин" - Велес

Училиштето Ве повикува да воспоставиме засилена соработка

 

Училиштето е втор дом на вашите деца, а наши ученици. Во наш заеднички интерес е да успееме да изградиме добри позитивни личности со високи морални човечки вредности.

За таа цел Ви се обраќаме за соработка, заеднички да дејствуваме на подобрувањето на редовноста, исполнителноста и одговорниот однос на учениците кон училиштето и училишните обврски.

Директор

Илија Попов

Збор на директорот

МАТЕМАТИЧКИ ЛАВИРИНТ

МАТЕМАТИЧКИ ЛАВИРИНТ

РАЗМЕНА НА УЧЕНИЦИ

РАЗМЕНА НА УЧЕНИЦИ

DIGITAL INCLUSION

DIGITAL INCLUSION

Новости

ACESS
0 +
Години Велешка Гимназија
0 +
Упис на нови ученици
0 +
Стручни професори

Визија

Атрактивно, отворено, престижно училиште, предводник на современите образовни процеси, училиште кое на креативен начин ги поврзува стремежите на младите со науката, културата и спортот

Мисија

Мултикултурно училиште кое ги афирмира современите стандарди и димензии на образованието и воспитанието почитувајќи ги индивидуалните потреби на учениците

Училиштето Ве повикува да воспоставиме засилена соработка

Контактирајте не

СОУ„Гимназија Кочо Рацин“ Велес