Erasmus

МЕЃУНАРОДНИ ОБУКИ И СЕМИНАРИ ЗА РАЗМЕНА НА УЧЕНИЦИ

КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНИ ОБУКИ И СЕМИНАРИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ СОУ „ГИМНАЗИЈА КОЧО РАЦИН“

СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ во соработка со НВО и други институции организира и нуди можност на размена на ученици за учество на семинари и обуки од програмата Еразмус+. Училиштето им нуди можност на сите заинтересирани ученици да земат учество преку аплицирање за престојните семинари и обуки.

КРИТЕРИУМИ:

  • Примерно поведение
  • Одличен успех
  • Учество во воннаставните активности на училиштето
  • Освоени награди, дипломи, пофалници и благодарници
  • Мотивациско писмо (Зошто јас да ја претставувам гимназијата во овој проект? 200 збора на англиски јазик)
  • ИНТЕРВЈУ спроведено од Училишната комисија за проектите од Еразмус+
  • Способност за тимска работа
  • Задолжително поднесување на ИЗВЕШТАЈ

Мотивациското писмо и другите потребни документи да се испратат на училишниот e mail: [email protected]

Тековни огласи:

Размена на ученици во Cluj, Romania повеќе 

Размена на ученици во Mardin, Turkey повеќе 

Размена на ученици во Bratislava, Slovakia повеќе

Размена на ученици во Strasbourg, France повеќе

 

Поминати огласи:

Размена на ученици во Riga, Латвија повеќе

Размена на ученици во Edremit, Турција повеќе

Размена на ученици во Zatonie, Полска повеќе

Размена на ученици во Ankara, Турција повеќе

Размена на ученици во Brcko, Босна и Херцеговина повеќе

Размена на ученици во Gloucester, Англија повеќе

Размена на ученици во Yalova, Турција повеќе

Размена на ученици во Rim, Италија повеќе

Размена на ученици во Palermo, Италија повеќе

Размена на ученици во Trabzon Турција повеќе

Размена на ученици во Aydin, Kushadasi Турција повеќе

Размена на ученици во Tokat Турција повеќе

Размена на ученици во Nevsehir Турција повеќе

Размена на ученици во Suceava, Romania повеќе

Размена на студенти во Strasbourg, Francija повеќе

Меѓунардона обука за млади во Швајцарија – за повеќе информации клик на повеќе

Меѓунардона обука за млади во Турција – за повеќе информации клик на повеќе

Otvoren_den