# БезбеднаУчилишнаСредина

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

# БезбеднаУчилишнаСредина
Работилница за Политика за заштита на децата
Во рамките на проектот „Промоција на Безбедна училишна средина“ на 22 мај 2024 година, во нашето училиште се реализираше
работилница за Политика за заштита на децата во која беа вклучени директорот, стручните соработници и наставниците од училиштето.Целта на
работилницата беше да се изготви јасна и прецизна процедура за заштита на децата која ќе биде практична и применлива за нашето училиште, со
можност да ги зајакнеме своите интерни капацитети за справување со насилство.
На сесијата беа разработени Упатството за постапување во случај на насилство од Министерството за образование и наука и предлог
Политиката за заштита на децата. Работилницата беше фасилитирана од Зага Колодезни, надворешен експерт.

Училиштен тим

Оставете коментар :

Мисија и Визија

Атрактивно, отворено, престижно училиште, предводник на современите образовни процеси, училиште кое на креативен начин ги поврзува стремежите на младите со науката, културата и спортот

Слични објави

Следете не:

Otvoren_den