ПОКАЗНА СИМУЛАЦИСКА ВЕЖБА

naslovna
Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

ПОКАЗНА СИМУЛАЦИСКА ВЕЖБА

Во нашето училиште на 23 април 2019 година, се одржа симулациска вежба за евакуација на учениците и вработените во училиштето. Реализацијата на вежбата е резултат на претходно одржаната обука и претставуваше можност за практично имплементирање на стекнатото знаење на вработените и учениците.

Подготовката и реализацијата на вежбата беше во соработка со тимови за прва помош на Црвен крст на Република Македонија и Општинската организација на Црвен крст – Велес, тимот за прва помош на нашето училиште, професорите, техничкиот персонал и учениците.

Пред одржувањето на симулациската вежба, се одржаа координативни состаноци, со цел повторно разгледување на плановите за евакуација и конкретните постапки што треба да се преземат, а по завршување на вежбата следуваа состаноци за евалуација на вежбата и насоки за имплементирање на законската легислатива.

{besps}stories/ucebna2018_2019/simulaciska/sliki{/besps}

 

Показната вежба во која се симулираше земјотрес, се одвиваше според претходно подготвено сценарио и истата беше спроведена со висока оцена на координираност и навременост.

Персоналот и учениците успешно се евакуираа до одреденото место предвидено во планот, каде што професорите ја потврдија точната бројка на ученици.

По успешно извршената евакуација, претставниците на тимовите за прва помош на Црвен крст на Република Македонија, Општинската организација на Црвен крст – Велес и тимот за прва помош на училиштето, ги демонстрираа знаењата на полето на првата помош преку заедничка интервенција со персоналот за помош на повредени лица.

Со реализацијата на оваа симулациска вежба, значително се придонесе кон зајакнување на локалните капацитети за намалување на ризици од катастрофи.

Координатори на активностите:

Петре Петрушевски

Илија Попов

Оставете коментар :

Мисија и Визија

Атрактивно, отворено, престижно училиште, предводник на современите образовни процеси, училиште кое на креативен начин ги поврзува стремежите на младите со науката, културата и спортот

Слични објави

Следете не:

Otvoren_den