Проект „Магична интеркултурална мрежа на пријателството“

naslovna
Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

Проект „Магична интеркултурална мрежа на пријателството“

Проектот „Магична интеркултурална мрежа на пријател-ството“ во нашето училиште продолжи да се спроведува од 1 април 2019 година, со 15 учесници – ученици од прва и втора година.

1

 

Проектот има за цел интеркултурално да ги поврзе децата, припадници на различни народи, по пат на заедничко учење за другите народи, нивните земји и култури.

Целта на проектот е да се оствари 4. цел од 17 развојни цели на Обединетите нации за квалитетно образование.

Првата задача беше да се истражи една земја по избор, а учениците се определија за Тајланд. Активностите треаја една недела, учениците истражуваа и подготвија презентација, со што успешно ја завршија задачата.

Одговорeн професор, Елизабета Николовска

 

Оставете коментар :

Мисија и Визија

Атрактивно, отворено, престижно училиште, предводник на современите образовни процеси, училиште кое на креативен начин ги поврзува стремежите на младите со науката, културата и спортот

Слични објави

Следете не:

Otvoren_den