Меѓуетничка интеграција во образованието

naslovna
Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

Реализирани активности од проектот Меѓуетничка интеграција во образованието

Планираните активности во годишната програма за учебната 2015/2016 година по мајчин јазик во рамките на проектот Меѓуетничка интеграција во образованието се реализираа на ден 2.3.2016 година помеѓу учениците од втора и трета година со настава на македонски и албански наставен јазик.

{besps}stories/ucebna2015_2016/aktivnosti_meguetnicka_integracija/sliki{/besps}

 

Беа организирани три работилници во кои беа вклучени дваесет и четири ученици.

Истражуваа и презентираа содржини од подрачјето јазик и литература на следниве теми:

  • Граматички категории на именките во македонскиот и албанскиот јазик;
  • Просветителството како литературен правец во македонската и албанската книжевност;
  • Романтизмот како литературен правец во македонската и албанската книжевност и негови претставници;

Учениците од своите наставници по мајчин јазик претходно беа запознати со темите и содржините и им беа дадени насоки за реализација на истите.

Преку овие работилници учениците ја покажаа желбата за меѓусебна соработка и можноста да ги споделат меѓусебните знаења, но и да ги откријат разликите што постојат во двете литератури, македонската и албанската.

Изразија желба ваквите работилници да се случуваат почесто каде меѓусебно ќе се запознават и зближуваат.

Оваа активност беше проследена од координаторот на проектот, педагог, Бранка Донева и еден од членовите на проектот Елизабета Николовска, професор по биологија.

Одговорни наставници

Весна Павлова

Цветанка Карамаркова

Александра Стојановска

Магдалена Сарагинова

Линдита Маликова

Оставете коментар :

Мисија и Визија

Атрактивно, отворено, престижно училиште, предводник на современите образовни процеси, училиште кое на креативен начин ги поврзува стремежите на младите со науката, културата и спортот

Слични објави

Следете не:

Otvoren_den