Учество на петнаесетата Меѓународна научна конференција во Софија

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

Нашиот колега, наставникот по Спорт и спортски активности, Зоран Јованов, со трудот “Physical activity habits of secondary school students and perceived benefits for overal health“, учествуваше на петнаесеттата Меѓународна научна конференција, која се одржа на Софискиот универзитет „Св.Климент Охридски“ во организација на Департментот по спорт. Презентираниот труд ги анализира навиките за физичката активност на сто дваесет и четири ученици од нашата Гимназија.
Трудовите од конференцијата ќе бидат објавени во меѓународното списание “Reseach in Kineziology“.

Оставете коментар :

Мисија и Визија

Атрактивно, отворено, престижно училиште, предводник на современите образовни процеси, училиште кое на креативен начин ги поврзува стремежите на младите со науката, културата и спортот

Слични објави

Следете не:

Otvoren_den