ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

naslovna
Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Почитувани ученици,

На 24,25 и 26 Септември 2018 година ние инспекторите од Државниот просветен инспекторат ќе го посетиме вашето училиште. Целта на нашата посета е да дознаеме што е добро во училиштето, а што треба да се подобри.

{besps}stories/ucebna2018_2019/izvestuvanje1/sliki{/besps}

 

Во текот на нашиот престој во училиштето ние ќе ги разгледаме училишните простории (училниците, училишната библиотека, спортската сала, кујната и друго), училишниот двор и ќе присуствуваме на часовите. За да го согледаме квалитетот на наставата, постигањата, резултатите, редовноста, хигиената и дисциплината, потребно е да разговараме со вас и да пополните aнонимни прашалници.

 

 

 

Со почит,

 

Раководител на инспекциски тим

Државен просветен инспектор

Гордан Стојчевски

 

Оставете коментар :

Мисија и Визија

Атрактивно, отворено, престижно училиште, предводник на современите образовни процеси, училиште кое на креативен начин ги поврзува стремежите на младите со науката, културата и спортот

Слични објави

Следете не:

Otvoren_den