Добредојдовте во СОУ "Гимназија Кочо Рацин" - Велес

Училиштето Ве повикува да воспоставиме засилена соработка

 

Училиштето е втор дом на вашите деца, а наши ученици. Во наш заеднички интерес е да успееме да изградиме добри позитивни личности со високи морални човечки вредности.

За таа цел Ви се обраќаме за соработка, заеднички да дејствуваме на подобрувањето на редовноста, исполнителноста и одговорниот однос на учениците кон училиштето и училишните обврски.

Директор

Илија Попов

Збор на директорот

МАТЕМАТИЧКИ ЛАВИРИНТ

МАТЕМАТИЧКИ ЛАВИРИНТ

РАЗМЕНА НА УЧЕНИЦИ

РАЗМЕНА НА УЧЕНИЦИ

DIGITAL INCLUSION

DIGITAL INCLUSION

Новости

0 +
Години Велешка Гимназија
0 +
Упис на нови ученици
0 +
Стручни професори

Визија

Современа институција со високи воспитно-образовни стандарди, училиште за постојан развој на учениците и нивно оспособување за професиите на иднинината кои подразбираат: критичко мислење, широки знаења, аналитички и логички дух, креативна имагинација, комуникациски вештини, лидерски способности, тимска соработка и заедничко делување.

Мисија

Современо технолошки опремено училиште во безбедна, доверлива и компетитивна средина, кое ќе предводи во иновативната и квалитетна настава преку која ќе го гарантира акaдемскиот и општествен успех на учениците, ќе ги подготвува за продуктивна ангажираност во глобалниот свет и низ високи стандарди и големи очекувања, ќе ги негува и поттикнува научната љубопитност, општествената одговорност, спортските игри и културната продукција кај учениците.

Училиштето Ве повикува да воспоставиме засилена соработка

Контактирајте не

СОУ„Гимназија Кочо Рацин“ Велес

Otvoren_den