Христина Леова

Класен Раководител : III-4

Предмет : Англиски јазик

Термин за дополнителна настава :
- Вторник- 7 час

Термин за додатна настава :
- Петок -12.45 час

Термин за индивидуален разговор со родител :
- Петок - 4 час

Е-пошта : [email protected]

Образование : Дипломира на Филолошки факултет на универзитетот Св. Кирил и Методиј во Велико Трново, Бугарија, група применета лингвистика – Англиски и Арапски јазик во 2003. Педагошка доквалификација на Филолошки факултет Блаже Конески, Скопје во 2003.

Работно искуство : Работи во СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ – Велес од септември 2003 година

Активности: координатор на проекти во програмата Еразмус+, раководител на екскурзии за III година, одговорен наставник за екскурзии за сите генерации, дизајн и изработка на промотивен материјал, координатор за натпревари по англиски јазик за средни училишта во Велес.

Наставен Кадар :

Мисија и Визија

Атрактивно, отворено, престижно училиште, предводник на современите образовни процеси, училиште кое на креативен начин ги поврзува стремежите на младите со науката, културата и спортот

Новости :

Следете не:

Otvoren_den