Жанет Ј. Сарагиновски

Класен Раководител : /

Предмет : Германски јазик

Термин за дополнителна настава :
- Вторник - 12:30 час

Термин за додатна настава :
- Среда - 12:30 час

Термин за индивидуален разговор со родител :
- Среда- 4 час

Е-пошта : [email protected]

Образование : Дипломира на Филолошки факултет , ,,Блаже Конески", група Германски јазик и книжевност - предметна настава, Дипломиран професор по германски јазик

Работно искуство : Вработена во СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ – Велес од октомври, 2020 година, работи во ОУ ,, Блаже Конески" - Велес од март до јули, 2020

Активности: одговорен професор на училишна заедница, учество на литературни конкурси на германски јазик, учествува на натпревари по германски јазик, учествува со точки на германски јазик по повод одбележувањето на настани за афирмација на училиштето/ патрон празник и сл., учество во активности во соработка со општина Велес, советникот за млади, младински совет, младински центар.

Наставен Кадар :

Мисија и Визија

Атрактивно, отворено, престижно училиште, предводник на современите образовни процеси, училиште кое на креативен начин ги поврзува стремежите на младите со науката, културата и спортот

Новости :

Следете не:

Otvoren_den