Елизабета Николова

Класен Раководител : III-3

Предмет : биологија

Термин за дополнителна настава :
- Четврток- 12:30 час

Термин за додатна настава :
- Среда -7 час

Термин за индивидуален разговор со родител :
- Четврток -3 час

Е-пошта : [email protected]

Наставен Кадар :

Мисија и Визија

Атрактивно, отворено, престижно училиште, предводник на современите образовни процеси, училиште кое на креативен начин ги поврзува стремежите на младите со науката, културата и спортот

Новости :

Следете не:

Otvoren_den