Милка Петровски

Класен Раководител : /

Предмет : вовед во право

Термин за дополнителна настава :
- Понеделник - 7 час

Термин за додатна настава :
- Вторник - 12.45 часот

Термин за индивидуален разговор со родител :
- Понеделник - 3 час

Е-пошта : [email protected]

Образование : Магистeр по право, Дипломира на Правниот факултет,,Јустинијан Први”, насока Правни студии

Работно искуство : Работи во СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ – Велес од октомври, 2020 година

Активности: Одговорен професор за Гимназискиот дебатен клуб, учество во активности во соработка со општина Велес.

Наставен Кадар :

Мисија и Визија

Атрактивно, отворено, престижно училиште, предводник на современите образовни процеси, училиште кое на креативен начин ги поврзува стремежите на младите со науката, културата и спортот

Новости :

Следете не:

Otvoren_den