Милка Петровски

Класен Раководител : /

Предмет : вовед во право

Термин за дополнителна настава :
- Петок - 6 час

Термин за додатна настава :
- Петок -7 час

Термин за индивидуален разговор со родител :
- Понеделник - 3 час

Е-пошта : [email protected]

Наставен Кадар :

Мисија и Визија

Атрактивно, отворено, престижно училиште, предводник на современите образовни процеси, училиште кое на креативен начин ги поврзува стремежите на младите со науката, културата и спортот

Новости :

Следете не: